Welke mensen staan er garant voor dat het onderwijs in de meest optimale omstandigheden kan verlopen ? Directie, inspectie, het schoolbestuur, gespecialiseerd personeel, participatieorganen binnen het onderwijs, samenwerkingsverbanden die specifieke ondersteuning bieden …

Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs

Anderstalige nieuwkomers zijn die kinderen die pas vanuit het buitenland naar België zijn gekomen. Ze kennen dus nog geen Nederlands, maar ze zijn wel leerplichtig. Het Nederlands is niet hun moedertaal (T1) en zij moeten dan het Nederlands als tweede taal verwerven (NT2) omdat zij in een land zijn terechtgekomen waarin het Nederlands de voertaal… Lees verder »

Schoolverandering

Wanneer uw kind van school verandert in de loop van het schooljaar, dan is de nieuwe inschrijving  rechtsgeldig vanaf de eerste schooldag na de mededeling van de inschrijving door de directeur van de nieuwe school aan de directeur van de oorspronkelijke school. Deze mededeling kan ofwel gebeuren met een aangetekend schrijven ofwel  dient u een… Lees verder »

Leerlingenvervoer in het basisonderwijs

De school kan ook leerlingenvervoer op vrijwillige basis organiseren. De school kan dan de tarieven  verrekenen die ook door het openbaar vervoer worden aangerekend. Voor kinderen   die school lopen in het buitengewoon onderwijs is er een speciale regeling. Zij kunnen genieten van bus- of taxitransport dat georganiseerd en gefinancierd wordt door de overheid. In bepaalde… Lees verder »

Werkingstoelagen

  Alle scholen in Vlaanderen ontvangen per leerling een basisbedrag, dit is wat men noemt de werkingsmiddelen. Niveau en onderwijsvorm bepalen basisbedrag   Het basisbedrag per kind wordt bepaald door het niveau en de onderwijsvorm.Een leerling aan een secundaire school geeft recht op een hoger basisbedrag dan een lager schoolkind. Het basisbedrag van een leerling in… Lees verder »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!